Ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus

Vyskytuje se v 10 druzích v celé Evropě mimo Velkou Británii a Skandinávii. U nás pouze 1 druh, který se rozšířil po celém území z Dunaje. Je to typická ryba proudných vod, vyskytující se hlavně v lipanovém a parmovém pásmu. Dorůstá 50 cm a dožívá se běžně 10 let. Pohlavně dospívá ve 4 až 7 letech. Výtěr probíhá v březnu a vytírá se do kamenů. Tvarem tělo může připomínat jesena nebo perlína. Postavení tlamky je spodní a z pohledu odspoda je to rovná štěrbina.

Je to typická ryba hejna a je potravně orientovaná hlavně na nárůsty řas, rozsivek a sinic, které seškrabává svými rohovitými ústy z kamenů. Bez problémů přijímá suché granulované směsi. Nelze uvažovat o 100% zbavení jezírka vláknitých řas touto rybkou. Za prvé bude vždy preferovat snáze dostupnou potravu, což znamená granule pro okrasné ryby. Za druhé 10 ks na 10 m3 nestačí. Za třetí je to ryba řek a může špatně přežívat v jezírku vlivem vysokých teplot a nedostatečně čisté vody. Zlatá forma se u ní nevyskytuje.