Naše ryby do jezírek

Lín obecný

Je rozšířen po celé Evropě mimo severní části Skotska, severní Skandinávie, západní části Balkánského poloostrova a také na Krymu. U nás se vyskytuje především ve stojatých a mírně tekoucích vodách, údolních nádržích, rybnících, slepých ramenech a zarostlých tůních.

více
Karas stříbřitý východoasijský

Není to náš původní druh, respektive jedná se o poddruh. Byl do Evropy dovezen z Číny v 17. století Portugalci jako „zlatá rybka“. Postupně se rozšířil jako jezírková okrasná ryba po celé Evropě. Jeho obrovská obliba vyplývá z nenáročnosti na kvalitu prostředí a bezproblémové množení.

více
Sumec velký

Sumec velký Je rozšířen po celé Evropě a z rodu Silurus je to jediný zástupce. Zlatá forma se u sumce vyskytuje zcela přirozeně a můžete se s ní setkat nejen v jezírku, ale i při výlovech rybníků. Často se objevují i ryby strakaté. Nejedná se o albinickou formu tohoto druhu, která bývá také častá. Dorůstá impozantních velikostí hlavně v teplejších oblast jako je Španělsko a Itálie. U nás se běžně vyskytují velikosti okolo 2 m a přes 50 kg. Dožívá se až 50 let. Registrovaný největší úlovek v Čechách je 255cm a 93 kg.

více
Jelec jesen

Je rozšířen ve všech sladkých vodách v celé Evropě. Žije v dolních tocích řek s hlubší a pomalu proudící vodou. Je to vytrvalá, pohyblivá ryba žijící v hejnech. Dožívá se zhruba 10 let a dorůstá až 50 cm. Pohlavně dospívá mezi 3 až 5 rokem a výtěr nastává v dubnu na kořeny příbřežních rostlin nebo ponořené kmeny. Při nedostatku výtěrového substrátu i do písčitošterkového dna. Za potravu mu slouží různý náletový a vodní hmyz, jikry ryb a velké kusy se živí i rybami. Je schopen hmyz chytat i za letu, pokud se příliš přiblíží k hladině. Bez problémů také přijímá granulovaná krmiva. Je to oblíbená sportovní ryba a má chutné maso.

více
Ostroretka stěhovavá

Vyskytuje se v 10 druzích v celé Evropě mimo Velkou Británii a Skandinávii. U nás pouze 1 druh, který se rozšířil po celém území z Dunaje. Je to typická ryba proudných vod, vyskytující se hlavně v lipanovém a parmovém pásmu. Dorůstá 50 cm a dožívá se běžně 10 let. Pohlavně dospívá ve 4 až 7 letech. Výtěr probíhá v březnu a vytírá se do kamenů. Tvarem tělo může připomínat jesena nebo perlína. Postavení tlamky je spodní a z pohledu odspoda je to rovná štěrbina.

více
Kaprovec čínský

Tato ryba je známá též jako Rezatka čínská. V závislosti na množství světla dokáže měnit své zabarvení ze světlého na tmavé.

více
Veslonos americký

Veslonos americký je chrupavčitá ryba z řádu jeseterů (Acipenseriformes), kdy jejich předci žili na planetě už před 130 miliony let. Vyznačuje se protáhlým rypcem s asymetrickou ocasníploutví.

více
Slunečnice pestrá

Je to introdukovaný druh a pochází z USA. Do našich vod se Slunečnice dostala ve 30. letech minulého století. Dříve to byla velmi hojná ryba v rybnících Jižních Čech. Nyní je na ústupu.

více
Perlín ostrobřichý

Je rozšířen po celé Evropě. Žije v menších hejnech, které se aktivně prohánějí vodním sloupcem, ať už za potravou nebo jen ze zvědavosti. V přírodě se živí bentosem, zooplaktonem a při velikosti okolo 10 cm začíná vyhledávat také rostlinou potravu jako jsou řasy.

více