Hlavní strana >Jezírka >Život v jezírku

Život v jezírku

Po vybudování jezírka je třeba nechat vodu aspoň jeden týden odstát, aby se mohly v jezírku správně rozběhnout chemické a biologické procesy. Můžeme si pomoci biologickými startéry speciálních bakteriálních kultur, kterou jsou ale drahé. Zásadně nedoporučujeme si vypomáhat vodou z rybníka. Předejdete tím zavlečením nemocí a nevhodných bakterií.

Po minimálně jednom týdnu jste připraveni přivézt si domů první ryby.

Transport ryb

Vždy je nejrychlejší převoz nejlepší! Okolní teplota a nakrmenost či nenakrmenost ryb výrazně ovlivňuje dobu bezpečné přepravy a ta i ani v ideálním případě nepřesáhne několik hodin. Při letních teplotách se doba transportu velmi zkracuje oproti nižším teplotám jarním.

  • Nikdy ryby nepřevážejte na přímém slunci, ale dejte je napříkald do kufru auta.
  • Také si dejte pozor na přehřátí vody v transportním pytli.
  • Dejte pozor, aby v prostoru, kde převážíte ryby, nebyly ostré hrany, o které by se mohl pytel s rybami, například při prudším zabrždění, propíchnout. Pro převoz je dobré je použít bedýnku na ovoce, do které umístíme pytel s rybami a tím předejdeme protržení.

Vysazování ryb

  1. Položte pytel s rybami na hladinu a nechte vyrovnat teplotu. Může to trvat deset i více minut.
  2. Pomalu začněte mísit vodu z jezírka s vodou v pytli kvůli vyrovnání mechemismu. (aspoň deset minut).
  3. Můžete vypustit rybky.

Pokud Vaše ryby hned bezprostředně po nasazení nežerou, nelekejte se, nechte je přizpůsobit novému prostředí.

Krmení

Ryby krmte několikrát denně. Nepřekrmujte. Dejte rybám tolik krmiva, kolik snědí během několika minut.

Doporučujeme používat plovoucí krmivo. Jeho výhody jsou hlavně 3:

  1. Můžete své ryby krásně pozorovat
  2. Můžete tak dobře posoudit jejich kondici a zdravotní stav.
  3. Krmivo nepadá na dno a nehnije.