Veslonos americký

Veslonos americký

Polyodon spatula

Veslonos americký je chrupavčitá ryba z řádu jeseterů (Acipenseriformes), kdy jejich předci žili na planetě už před 130 miliony let. Vyznačuje se protáhlým rypcem s asymetrickou ocasníploutví.

Pochází ze Severní Ameriky, kde se vyskytuje v řekách a jezerech od Mexického zálivu až po severní hranici USA s Kanadou. K nám byly dovezeny oplozené jikry z řeky Ohio. Jeho stupeň ochrany  se ustálil na slově “zranitelný“, což v praxi znamená, že se s ním můžeme setkat ve 23 státech USA.

Nejmarkantnějším znakem této ryby je rostrum - rypec (často nazývaný jako veslo či nos), který je delší než zbytek hlavy. Původně se mělo za to, že jej používali k získávání potravy. Někteří vědci se dokonce domnívali, že s ním kosí vodní rostliny a pak je konzumují. Postupem času se ale zjistilo, že se v rypci veslonosů nalézají citlivé receptory reagující na elektrické impulzy nejrůznějších živočichů včetně zooplanktonu, kterým se tyto ryby opravdu živí. Rypec je rovněž využíván jako stabilizátor při krmení – udržuje rybu s otevřenou tlamou ve správné poloze. Při shánění potravy se pohybuje u hladiny a ve sloupci, naproti jeseterům, kteří kopírují dno a ve sloupci je neuvidíte.  Dobře a ochotně přijímá suché granulované krmivo. Malé oči posunuté až rostru, vcelku malé bachraté tělo bez šupin a velký kožní len na skřelové kosti.

O délce života veslonosů se do této doby vedou diskuse, ale oficiální verze některých vědců je, že se mohou dožít 50 i více let. Patří k největším rybám severní Ameriky. Uvádí se že mohou dorůst do velikosti 1,5 m při hmotnosti přes 30 kg, ale uloveny zřejmě byly i ryby přes 2 m délky, vážící kolem 100 kg.

Veslonos se vytírá na štěrkové či kamenité dno, ke kterému se jeho lepivé jikry přichytí. Mladí veslonosi cestují po proudu a přežívají v hlubších tůních a jámách pomalu tekoucích řek. Samice pohlavně dospívá zhruba mezi 9-10 rokem života, samci jsou schopni tření už ve věku 7 let (cca 1 m délky). Samice dokáže vyprodukovat až 500 000 jiker za rok (cca 25% její vlastní hmotnosti), ale nemusí se každý rok vytřít.

Nároky na kvalitu vody má obdobné jako jeseter.