Hlavní strana >Jezírka >Péče o jezírko>Péče o jezírko v průběhu roku
Péče o jezírko v průběhu roku

Péče o jezírko v průběhu roku

Aby jezírko prosperovalo a i na pohled hezky vypadalo, je potřeba mu v pravidelných intervelech věnovat péči. Následující instrukce jsou možná pro někoho příliš podrobné, ale jsou sepsány na základě zkušeností od zákazníků. Pokud se i tak potřebujete na něco zeptat, nebo si ověřit, neváhejte nám zavolat a poradit se.

  1. Čistěte a odkalujte filtr. Tuto činnost provádějte s ohledem na velikost jezírka přibližně 1 krát za půl roku. Tam, kde je poměr objemu filtrace jezírka k množství ryb větší než doporučovaých 5%, je třeba čistit filtr častěji.
  2. Pravidelně vysávejte nečistoty ze dna jezírka.
  3. Doplňujte nitrifikační bakterie do fitrace. Nezpomeňte přitom vypnout UVC lampu.
  4. Pravidelně a přesně dávkujte přípravek proti vláknité řase. Vždy se řiďte návodem na obalu. Vláknitá řasa se usazuje na stěnách jezírka a způsobuje kvetení vody. Není možné se ji zbavit jinak než chemickými postupy. UVC lampa nepomůže.
  5. Kompletní čištění jezírka. Kompletní čištění jezírka je třeba provést jednou za 3 až 5 let. Může se k němu přistoupit kdykoliv během roku.
  • Přečerpejte jezírkovou vodu do připravených nádrží. Tato voda je biologicky velmi kvalitní. Obsahuje požadované bakterie a má správné pH. Rozhodně ji proto nevylévejte do kanálu.
  • Wapkou propláchněte veškerý materiál v jezírku (štěrk, kačírek apod.). Smyjte všechno usazené bahno a nečistoty a vysajte sedimenty pryč z jezírka.
  • Vraťte vodu zpět do jezírka.