Hlavní strana >Jezírka >Stavba jezírka>Vzhled a velikost jezírka
Vzhled a velikost jezírka

Vzhled a velikost jezírka

 

Opravdu minimální hloubka jezírka s obsádkou ryb je 80cm, a proto raději doporučujeme více. Je žádoucí, aby hladina byla zhruba z 1/3 zastíněná vodními rostlinami. Ty poskytují úkryt pro ryby a nedochází k takovému ohřevu vody. Částečně nám mohou pomoci stromy, ale pozor na opad listí do vody, který způsobuje v jezírku problémy s tlením a množení řas. Proti listí se můžete bránit výběrem vhodné sítě, kterou vám můžeme nabídnout v různých velikostech a provedení.

V rybníčcích o malých objemech může docházet, hlavně v letních měsících k výkyvům teploty. Na to navazují další problémy - kyslíkové deficity, množení řas, apod. Zajistěte proto rybkám dostatek kyslíku! Nejméně kyslíku je v ranních hodinách, vlivem nastartování fotosyntézy. Proto doporučujeme správné zastínění hladiny, provzdušnění (aerátory, potůčky atd.), dostatečnou filtraci, správné osázení rostlinami a vhodnou rybí obsádku. Zde je dobré se obrátit na na odborníky.

Letní zvýšený odpar vody, není dobré řešit, napojením na svod z okapů. Budete si sami znečišťovat jezírko, vším co déšť spláchne ze střechy a také dodávat živiny nemilovaným řasám.

 

 

 


 


Velikost jezírka

Zahradní jezírka o objemu okolo 1 000 litrů

Tyto nádrže jsou koncipovány pouze pro vodní rostliny jako dekorační a jsou to většinou plastové výlisky různých tvarů. Není zde ani filtrace a ani dostatečná hloubka pro zimování. V létě budete řešit problémy s vysokou teplotou z důvodu přehřátí vlivem malého objemu. Dále s nedostatkem kyslíku hlavně v ranních hodinách a nadměrnou koncentrací dusíkatých látek.

Rybí obsádka:

 • 10 – 15 ks o velikosti 6 – 10 cm nejlépe některého zástupce z rodiny karasů

Zahradní jezírka o objemu okolo 2 500 litrů

Tato rozloha stále není zcela vhodná k chovu ryb. Stále se jedná o relativně malý objem vody. Kvalitu prostředí nám ale pomůže vylepšit filtrace a aerace.

Rybí obsádka:

 • 15 – 20 jesenů o velikosti 6 – 10 cm
 • 5 karasů o velikosti 10 – 15 cm
 • 5 línů o velikosti 10 – 15 cm
 • Koi nejsou z dlouhodobého hlediska vhodní

Zahradní jezírka o objemu okolo 5 000 litrů

V Jezírku o tomto objemu už ryby budou prospívat lépe. Určitě i zde doporučujeme filtraci nebo alespoň vzduchování.

Rybí obsádka:

 • 20 – 30 jesenů o velikosti 6 – 10 cm
 • 5 – 10 karasů 10 – 15 cm
 • 5 línů o velikosti 10 – 15 cm
 • 5 – 10 Koi 10 – 15 cm

Zahradní jezírka o objemu okolo 10 000 litrů

Tato rozloha je již hodná pro všechny okrasné ryby všech velikostí. Samozřejmostí je dobrá filtrace, popřípadě pokud to vámi chovaný druh vyžaduje i vzduchování! Ale nejlepší je mít vzduchovaní i výkonnou filtraci bez ohledu na to jestli chováme citlivější druh např. jesetera. I ostatní ryby vám za to budou vděčné.

Rybí obsádka:

 • 35 – 50 jesenů o velikosti 6 – 10 cm
 • 15 – 25 karasů 10 – 15 cm
 • 10 línů 10 – 15 cm
 • 15 – 20 koi 10 – 15 cm
 • jeseter - zde bychom doporučili konzultaci s odborníky

U rozlehlejších ploch se množství ryb dále úměrně zvětšuje v závislosti na objemu vody.